Dit is mijn tijd. Na 26 jaar wetenschappelijk onderzoek naar hoe een samenleving echt werkt en 15 jaar ervaring in sociale gebiedsontwikkeling is dit het moment waarop het concreet kan worden. Het mag weer over echte waarde gaan, en over wat community – mens tussen de mensen – betekent. De verlangens die in de verdrukking kwamen krijgen nu een kans. Ook het verlangen naar bij elkaar horen, gemeenschappen, elkaar inspireren. Er is ruimte want de vaste systemen zijn plastisch aan het worden. Als iedereen door elkaar aan het rennen is kan ik een verschil maken.

Dat is zoeken, ik ga behoedzaam te werk. Uitproberen, goed kijken wat er gebeurt en daarvan leren. Asset Based Community Development promoten en aanjagen in Utrecht. Er zijn al tien plekken waar we met elkaar oefenen in deze vorm van samenlevingsopbouw. En het Dwarsverband van inmiddels tegen de dertig buurthuizen en speeltuinen in zelfbeheer, dat ik samen met Mariska van Keulen en Titus Schlatmann mocht helpen ontwikkelen.

Niet alleen roepen over de leefwereld, maar er ook in leven. En ook werken aan systemen die daar beter bij passen dan de bestaande. Ik kan als geen ander schakelen tussen de leefwereld en het systeem. Ik help wijken om zichzelf te ontwikkelen door fijnmazige sociale processen te organiseren. Om te beginnen Rivieren- en Dichterswijk in Utrecht. Ik ben betrokken bij het zzp-netwerk in de wijk, bij De Nieuwe Jutter (als sinds 2008 een prominent buurthuis in zelfbeheer) en het initiatief Wij zijn de Wijk. En we ontwikkelen de Goeie Buren Club: mensen die iets doen voor een ander in de wijk bij elkaar brengen. Voor een wijk waar je niet bang hoeft te zijn om oud te worden.De ervaringen die we opdoen met het Bewonersbod zijn goud waard. Letterlijk. Maar we genieten ook van het samenspel met de gemeente dat zich ontwikkelt. We leren het wel, hoe het beter kan, ook dit is oefenen.

Innovatie: de Straatbarometer is de eerste stap naar zelforganisatie in je straat. Gratis, door bewoners zelf uitgevoerd, een impuls voor activiteit in de straat.

En onderzoek natuurlijk: een reputatie als sociaal-wetenschappelijk onderzoeker, op een breed scala van sociale beleidsterreinen. Vanaf het begin adviseur van Opoomer Mee, 12 jaar adviseur van Thuis op Straat. Thema’s zijn raakvlakken van fysiek en sociaal beleid, identiteit en cultuur, complexe sociale processen, aanpak van harde sociale problemen, het straatniveau als motor van verandering in een buurt. Specialiteiten: Sociale gebiedsontwikkeling, wijk- en straatanalyse, complexe sociale opgaven, samenlevingsopbouw, onderzoek, innovatie.